Category Archives: การปลูกกล้วยไม้

โรคเน่าเละ

 โรคเน่าเละ                      เป็นโรคที่รู้จักกันดีใ …

อ่านเพิ่มเติม

โรคดอกสนิมหรือจุดสนิม

 โรคดอกสนิมหรือจุดสนิม                    เป็นโรคที่จัก …

อ่านเพิ่มเติม

โรคและแมลง

 โรคและแมลง                  ปัญหาที่สำคัญในการปลูกเลี้ …

อ่านเพิ่มเติม

กล้วยไม้สกุลต่างๆ

 กล้วยไม้สกุลกุหลาบ (Aerides) กล้วยไม้สกุลกุหลาบ เป็นกล …

อ่านเพิ่มเติม

การจำแนกกล้วยไม้

การจำแนกกล้วยไม้ การจำแนกประเภทของกล้วยไม้ออกเป็นกลุ่มใ …

อ่านเพิ่มเติม

ลักษณะของลำต้น

ลำต้น             หมายถึงส่วนที่เป็นข้อ บริเวณส่วนเหนือ …

อ่านเพิ่มเติม

ประวัติกล้วยไม้

ประวัติกล้วยไม้ไทย กล้วยไม้เป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยว ในวงศ์ …

อ่านเพิ่มเติม

การดูแลรักษา

การดูแลรักษา              การปลูกเลี่ยงกล้วยไม้แบบ ธรรม …

อ่านเพิ่มเติม

การผสมพันธุ์กล้วยไม้

การผสมพันธุ์ในดอกกล้วยไม้ ดอกกล้วยไม้เป็นดอกไม้สมบูรณ์เ …

อ่านเพิ่มเติม